Saturday, July 25, 2009

SS1311P4 PENGAJIAN SOSIAL 1: SEMESTER 1SEJARAH MALAYSIA

JUMLAH KREDIT
2 Kredit (30 jam)

SINOPSIS
Tajuk ini memberi fokus kepada era perjuangan menuntut kemerdekaan dan proses pembinaan negara bangsa dan pembentukan Malaysia. Tajuk ini juga memberikan kefahaman tentang penggubalan perlembagaan dan sistem perkembangan negara.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir tajuk ini, pelajar dapat;
  1. menghuraikan perkembangan masyarakat dan negara bangsa
  2. menjelaskan perjuangan menuntut kemerdekaan dan pembinaan negara bangsa
  3. menyatakan komponen serta fungsi sistem pentadbiran Malaysia
  4. menjelaskan Perlembagaan Malaysia sebagai panduan untuk mencapai keharmonian dan keamanan negara.
TAJUK-TAJUK UTAMA
  1. Sejarah dan Negara ( 2 jam)
  2. Institusi Politik (5 jam)
  3. Sistem ekonomi dan Sosial (6 jam)
  4. Kebangkitan Nasionalisme dan Kemerdekaan (8 jam)
  5. Pembentukan Negara Malaysia (4 jam)
  6. Sistem Pentadbiran Malaysia dan Perlembagaan (5 jam)
baca lagi......

KAMUS FREE